• 2% z dane za rok 2020

     • 2% dane Vážení rodičia a priatelia nášho gymnázia dovoľujem si Vás požiadať v mene Občianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,
      • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
      • zrekonštruovať učebne a školské priestory,
      • rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

       

                                                                                      PhDr. Miroslav Druska

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

      Obchodné meno (názov):    OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok 
                                                       ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO

      Právna forma:                       Občianske združenie

      Sídlo:                                       Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok

      IČO:                                         37906097

     • Spustenie nového dizajnu stránok

     • Dňa 3.7. 2019 sme aktualizovali dizajn naších stránok - prešli sme na responzívny web, ktorý sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený...

      Ďakujeme za pochopenie.