• Živá izba

     • Zážitkové učenie sa u našich žiakov teší (nielen) na hodinách cudzieho jazyka veľkej obľube.

      To nás motivovalo k tomu, aby sme si na hodine nemčiny trochu netradičným spôsobom precvičili slovnú zásobu i predložky miesta.

      Každý zo žiakov si vytiahol z obálky kartičku a podľa inštrukcií sa stal určitým kusom nábytku s presne určenou polohou.

      Veľa sme sa pri tom nasmiali a okrem zopakovania nemeckého jazyka sme si precvičili aj naše svaly. Veď v zdravom tele - zdravý duch!

                                                                                                                                       Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17.november-Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

     •     Dôležitý dátum v histórii Slovákov a Čechov z roku 1939 a roku 1989, sme si pripomenuli tento školský rok netradičným spôsobom. Museli sme prihliadnuť na covidové opatrenia a preto každá trieda absolvovala svoju hodinku spomienok samostatne. Využili sme preto možnosť priblížiť študentom tiež históriu našej školy, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Na webstránkach  školy v príslušnej záložke sa nachádza informácia o založení gymnázia v roku 1729.

           Tradičné sprievodné podujatia sme museli tento školský rok vynechať, preto aj krst prvákov prebiehal inak. Študenti septimy pripravili pre prvákov sľub, ktorým sa stali súčasťou študentskej komunity školy. Každá trieda ho absolvovala samostatne a prvák ho potvrdil podpisom na krstný list triedy . Dostali malý „balíček pomoci“, ktorý pozostával z najnutnejšieho vybavenia študenta – pera, ceruzky a gumy.  Všetko prebiehalo pri účasti pani riaditeľky Mgr.Bc. Kmeťovej a triednych učiteľov. Pani riaditeľka pripomenula význam statusu gymnazistu a vyslovila nádej v úspešnosť ich štúdia. Zároveň zdôraznila podporu, ktorú im škola poskytne pri pracovných aj osobných problémoch , s ktorými tak nikdy nezostanú sami a vždy sa nájde cesta ako ich riešiť.

      Mgr. Blanka Boháčová

       

      1.A

      1.B

      Kvinta

      Príma

    • Chute Francúzska
     • Chute Francúzska

     • Na hodinách francúzskeho jazyka si žiaci kvarty spríjemnili tému "Jedlá a francúzska kuchyňa" nielen tým, že prezentovali gastronomické špeciality francúzskej kuchyne, ale si ich doma i pripravili.

      Niektorí úspešnejšie, niektorým pomohli iní členovia rodiny, ale dôležité je, že sa s receptami "popasovali". Jedlá, o ktorých hovorili, aj ochutnali a nezabudli pritom ani na spolužiakov. Prezentácie boli sprevádzané vôňami a chuťami viacerých druhov, od predjedla, hlavného jedla ku sladkým dezertom (Samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických opatrení).

      Prezentácie jedál, pri ktorých si žiaci precvičili ústny prejav vo francúzštine, tak boli veľmi príjemným spestrením vyučovania.

      Mgr. Bc Iveta Kmeťová

     • Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet

     • Nad touto témou sa zamýšľali aj študenti septimy. Dňa 27. 10. 2021 prijali pozvanie do online diskusie v rámci podujatia Týždeň OSN na Slovensku: Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet. Nosnou témou online diskusie bolo: Ako sa môžu mladí ľudia zo Slovenska zapojiť do medzinárodného dobrovoľníctva a pomáhať v zahraničí cez organizácie Ambrely. V diskusii vystúpili zástupcovia organizácie ADRA pani Anna Hruboňová, pán Ján Košta zastupoval Slovenskú katolícku charitu. Pán Štefan Kormančík prezentoval skúsenosti dobrovoľníkov na misiách občianskeho združenia SAVIO. Pani Katarína Kucharik Jarošová zastupovala agentúry SAMRS/SlovakAid , ktoré poskytujú finančnú podporu  slovenským dobrovoľníkom. Študenti septimy sa dozvedeli o dôležitosti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci slovenských dobrovoľníkov. Študenti sa svojimi otázkami aktívne zapájali do online diskusie. Zistili, ako sa budúci dobrovoľníci pripravujú na svoju misiu. Dobrovoľníci pomáhajú vo viacerých krajinách sveta, napríklad Rwanda, Uganda, Mexiko, Srbsko či Gruzínsko a iné. Dobrovoľníci pomocou iným osobnostne rastú. Rozvíjajú svoje jazykové zručnosti, asertívne správanie aj tímového ducha. Pomáhajú dospelým aj deťom, chorým aj zdravím. Dobrovoľníci svojou humanitárnou prácou v teréne čiastočne prispievajú k znižovaniu rozdielov medzi ľuďmi vo svete. Každý človek má právo na dôstojný život! Každý človek má právo na spravodlivejší svet!

                                                                                                       Ivana  Tomajková, Mgr.

     • Sponzorský dar

     • Radi by sme sa touto cestou poďakovali spoločnosti

      SHP Harmanec za poskytnutý sponzorský dar - výrobky papierovej hygieny.

      Špeciálne naša vďaka patrí pánovi Richardovi Buntovi,

      ktorý nám tento dar sprostredkoval a ochotne nám ho i doviezol.

      V dobe, ktorá je náročná na financovanie škôl, nás takýto sponzorský dar poteší.

      Ďakujeme.

       

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

       

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

     • Naša škola sa v období október – december 2021 zapája do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2021“. 

      Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

      Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

      Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

      Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF (Mgr. Bc. Kmeťová).

      Projekt bude mať pokračovanie aj od januára 2022, v prípade dostatočného záujmu  študentov sa opäť zapojíme a ponuku predmetov rozšírime. 

                                                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

                                                                                                              riaditeľka školy

       

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

     • Majsterka sveta v silovom trojboji

     • Študentka 3.B triedy Renáta Hrbčeková dosiahla veľký športový úspech, vzorne reprezentovala svoj klub, obec, Slovensko a samozrejme i našu školu.

      Podelila sa s nami o radosť z tohto úspechu:

      „ Silový trojboj je disciplína, ktorá sa skladá z troch cvikov- drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Vašou úlohou je počas troch pokusov získať čo najvyššie skóre v každom cviku. Dovolím si povedať, že u nás, na Slovensku, to nie je veľmi populárny šport. Aj napriek tomu sa o nás, trojbojárov, Slovensko slušne stará, vďaka čomu sa mi naskytla možnosť zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji, ktoré sa konali v Trnave. Spolu s ďalšími kamarátmi som reprezentovala klub RADOGYM Lúčky. Dosiahla som skvelé výsledky: drep-140 kg, tlak na lavičke – 65 kg, mŕtvy ťah 135 kg a odniesla som si prvé miesto a 4 národné rekordy.

      Touto súťažou som sa nominovala na Majstrovstvá sveta , ktoré sa konali v Maďarsku v Miškolci. Príprava bola náročná, aj kvôli začiatku školského roka. Hoci som mala výsledky v Miškolci trošku slabšie ako v Trnave, nakoniec som si odniesla z Majstrovstiev sveta prvé miesto.“

      Renátke Hrbčekovej blahoželáme ku krásnemu športovému výsledku a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšej športovej kariére.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • Do školy na bicykli

     • Naša škola sa zapojila do 7. ročníka kampane DO ŠKOLY NA BICYKLI (http://www.doskolynabicykli.sk/). Kampaň sa koná od 27.9. do 8.10.2021. Cieľom je podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl – chôdzu, bicyklovanie, jazdu na kolobežke či skateboarde. Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov a pedagógov. Súťažiť môžeme v 3 kategóriách: najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom pre školskú mobilitu. Minulý rok sa do kampane zapojilo 238 škôl z celého Slovenska.

      Príďte do 8.10.2021 do školy na bicykli, kolobežke či skateboarde a podporte tým zdravý spôsob života a aj našu školu.

      Ďakujeme.

      Mgr. Ján Demčák

    • Európska noc výskumníkov 2021 aj u nás
     • Európska noc výskumníkov 2021 aj u nás

     • Posledný septembrový piatok sa už 15 rokov uskutočňuje festival Európska noc výskumníkov. Pre momentálnu situáciu sa aktivity preniesli z veľkých hál priamo do škôl. V rámci projektu Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca sa v piatok 24.9.2021 študenti tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili prezentácie, ktorú pripravil Mgr. Peter Boháč PhD. Témou prezentácie boli Hybridné materiály – svet medzi organickou a anorganickou chémiou. Pracovník SAV priblížil študentom prácu vedca a vývoj nových materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v energetike, medicíne či ochrane životného prostredia.

      Mgr. Monika Šindléryová

     • PLENÁRNA SCHÔDZA RADY RODIČOV

     • Dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) sa o 15. 30 hod. uskutoční plenárna schôdza Rady rodičov pri Gymnáziu v Ružomberku a triedne schôdze RR.

      Triedne schôdze v triedach I.A, I.B, II.A, II.B, príma a sekunda začnú o 14.45 hod. a výbor Rady rodičov zasadne o 15.00 hod. v multimediálnej učebni.

      V rámci plenárnej schôdze Rady rodičov sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy, preto prosíme rodičov o účasť na plenárnej schôdzi RR. V prípade, že sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sa zopakujú druhým kolom.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie.

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • Distribúcia sád na domáce testovanie

     • Vážení rodičia, nakoľko v týchto dňoch sme dostali Ag testy na domáce samotestovanie, od pondelka ich budeme distribuovať. V pondelok triedny učiteľ napíše rodičom, ktorých sa to týka, správu na Edupage, kedy bude testy distribuovať. Každému rodičovi (plnoletému žiakovi), ktorý prejavil záujem o samotesty do 26.8.2021, odovzdá 5 ks sád na domáce testovanie. Sady dostanete zabalené v mikroténovom vrecúšku, obsah vrecúška :

      • 5 kusov skúmaviek s roztokom
      • 5 kusov vrchnákov s kvapkadlom
      • 5 kusov testovacích platničiek
      • 5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek

      Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič (plnoletý žiak) podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Pred použitím si prečítajte návod na použitie testov, ktorý nájdete na stránke : https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

      Keďže za použitie testov je zodpovedný rodič (plnoletý žiak), vykonanie samotestu potvrdíte triednemu učiteľovi prostredníctvom správy na Edupage. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      vedenie školy

     • Poďakovanie

     • V auguste 2021 ukončil pôsobenie v našej inštitúcii pán riaditeľ PhDr. Miroslav Druska.

      Na Gymnáziu v Ružomberku strávil PhDr. Miroslav Druska celý svoj profesionálny život, najprv v pozícii učiteľa dejepisu a občianskej náuky, neskôr ako zástupca riaditeľa školy, až napokon zastával post riaditeľa školy. Škola si pod jeho vedením udržiavala status inštitúcie s kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom. Jeho nezabudnuteľný hlas, pomalá a rozvážna chôdza budú chýbať nielen kolegom a študentom, ktorých učil, ale i tým, ktorých neučil a poznali ho z „chodieb“ a iných priestorov školy. V našej škole zanechal počas mnohých rokov kus svojho srdca a umu.

      Touto cestou vyjadrujeme úprimnú vďaku za roky strávené na našom gymnáziu. Do jeho ďalších rokov mu želáme, pevné zdravie, lebo to je to najdôležitejšie. Prajeme mu, aby si ešte dlho užíval kľud, ktorého sa mu v školskom prostredí veľa nedoprialo. Nech nachádza relax v prírode, kde sa isto bude venovať svojim záľubám.

       

                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová                             

       riaditeľka školy                                                                                

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa

      2. 9. 2021 (štvrtok).

       

      Študenti sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.

      Študenti budú prichádzať do školy, vzhľadom na pandémiu COVID-19, podľa nasledujúceho časového harmonogramu:

      8.00 hod. - študenti tried: príma, I.A, I.B

      8.15 hod. - študenti tried: IV.A, IV.B, oktáva, septima

      8.25 hod. - študenti tried: III.A, III.B, II.A, II.B, sexta

      8.35 hod. - študenti tried: sekunda, tercia, kvarta, kvinta

       

      Prosíme dodržať nasledujúce pokyny:

      • Študent pri vchode do priestorov školy má nasadené rúško, vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná teplota. Rúško je povinné používať v interiéri školy denne počas celého dňa tráveného v škole.

      • Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané.

      • Nezabudnite si priniesť prezuvky.

       

      Škola prevádzkuje aj školskú jedáleň. Stravovanie sa začne 6. septembra 2021. Študenti si môžu kúpiť lístky a prihlásiť sa na obed u vedúcej školskej jedálne už 2. a 3.septembra 2021.

      Fungovanie školy v školskom roku 2021/2022 sa riadi covid automatom a školským semaforom https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

       

                                                                                      PhDr. Miroslav Druska 

                                                                                             riaditeľ školy

     • Úradné dni počas letných prázdnin

     • Počas prebiehajúcich letných prázdnin bude škola otvorená v čase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod. v týchto dňoch:

      19.07. - 31.07. 2021
      16.08. - 31.08. 2021

      PhDr. Miroslav Druska
      riaditeľ školy

     • Absolventi 2021

     • Maturanti sa rozlúčili so školou

      Dňa 26.5.2021 si maturanti prevzali od svojich triednych profesorov maturitné vysvedčenia a rozlúčili sa s profesormi a spolužiakmi. Novým absolventom prajeme veľa tvorivých úspechov v novej etape života.

      Mgr. Miroslav Krajník

    • Pytagoriáda a MO - okresné kolá
     • Pytagoriáda a MO - okresné kolá

     • Primáni a sekundáni úspešne zabojovali v dvoch matematických súťažiach

      Dňa 14.4.2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematetickej súťaže, v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Z prímy sa súťaže zúčastnilo 13 žiakov, z nich boli štyria úspešní riešitelia:

      Horváthová Michaela,  Zuberec Adrián,  Hubáček Martin  a  Lukáčová Natália.

      Zo sekundy sa zúčastnili 4 žiaci , z nich boli dve úspešné riešiteľky:

      Pagáčová Gabriela    a     Marenčíková Laura.

      Z tercia sa zúčastnilo 10 žiakov, pričom viacerým chýbal len jeden bod do úspešného riešiteľa.

      Za vzornú reprezentáciu chválime predovšetkým

      Michaelu Horváthovú (1.miesto)   a    Adriána Zuberca (3.miesto) v kategórii P6  

      Gabrielu Pagáčovú (2-3.miesto)    a    Lauru Marenčíkovú (4.miesto) v kategórii P7.

      Na stránke školy sme už informovali o úspechoch žiakov prímy v matematickej olympiáde:

      Dorota Pitáková (1.miesto) , Michaela Horváthová (1.miesto) a Matúš Cíbik (2.miesto).

      Prikladáme fotky z odovzdania diplomov a cien z oboch matematických súťaží.

      Všetkým účastníkom ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Mgr.Iveta Kmeťová

    • Olympiáda vo francúzštine
     • Olympiáda vo francúzštine

     • Aj tento školský rok sa naši najlepší francúzštinári zapojili do online olympiády vo francúzskom jazyku.

       

      Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách nás reprezentovali na krajskom kole dňa 29.marca 2021. Organizátorom bolo Bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium v Žiline. V priebehu doobedia súťažiaci postupne absolvovali online testy z lexiky a gramatiky, počúvanie s porozumením. Poobede nasledovala písomná časť – sloh. 

      V rámci kraja sa na prvých troch miestach umiestnili:

      • 2.miesto - Sandra Húsková (kvarta)
      • 2.miesto - Linda Fidesová (sexta)
      • 3.miesto - Magdaléna Nováková (oktáva)

      Vyzdvihnúť treba predovšetkým dve dievčatá, ktoré oproti víťazom v ich kategórii stratili minimum bodov: Lindu delilo od prvého miesta len 0.75 bodu a Sandru 1.5 bodu, pričom maximálny počet bodov bol 70.

      Všetkým trom dievčatám blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov pri štúdiu francúzštiny.

      Mgr. Iveta Kmeťová

    • Projekt s francúzskymi partnermi z ostrova Réunion
     • Projekt s francúzskymi partnermi z ostrova Réunion

     • Cestovať tento školský rok síce nemôžeme, ale projekt sa realizuje virtuálne (zatiaľ).

       

      Naša škola bola úspešná vo výberovom konaní v rámci projektov Erasmus+, podprogram KA2 – školské výmenné partnerstvá. Národná agentúra nám schválila bilaterálny projekt so školou na ostrove RéunionTento ostrov v Indickom oceáne (blízko pri Madagaskare) je súčasťou Francúzskej republiky, preto sa do projektu zapájajú študenti tercie a kvarty, ktorí sa učia francúzsky jazyk.

      Témou projektu je voda z rôznych uhlov pohľadu, od jej prírodného prostredia, cez spracovanie, využitie až po environmentálne otázky s ňou súvisiace.

      Momentálne prebiehajú prípravné práce, žiaci sa navzájom zoznamujú s partnerskou krajinou, školou, mestom a samozrejme aj medzi sebou navzájom.

      Veľmi sa už tešíme na spoznávanie našich partnerov z druhej strany zemegule, na spoločné virtuálne aktivity a dúfame, že v budúcom školskom roku sa situácia vyvinie priaznivo a záverečným vyvrcholením projektu bude možnosť vycestovať na nádherný ostrov Réunion.

      Mgr. Iveta Kmeťová

     •  Výsledky prijímacej skúšky

     • do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022

       

      V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2021/2022. Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole do 25. mája 2021. Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu voči rozhodnutiu odvolať v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzhľadom na to, že nie všetci prijatí uchádzači sa na štúdium zapíšu, možnosť zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú veľmi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ďalšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádzača v stanovenom termíne.

      PhDr. Miroslav Druska, riediteľ školy

    • Informácie k realizácii prijímacej skúšky do 1. ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu
     • Informácie k realizácii prijímacej skúšky do 1. ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu

     • Riaditeľ Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, pozýva všetkých uchádzačov na základe prihlášky na štúdium na SŠ na  prijímaciu skúšku, ktorá je súčasťou prijímacieho konania na našej škole. 

       

      Termín

      1. termín:   3. mája 2021 (pondelok)

      2. termín:   10. mája 2021 (pondelok)

       

       

      Pokyny k realizácii PS

      • Uchádzači sa v deň konania prijímacej skúšky dostavia do budovy Gymnázia, Š. Moyzesa 21  v Ružomberku v čase, ktorý dostali v pozvánke prostredníctvom Edupage.
       Podmienky vstupu do budovy školy:
       • negatívny výsledk RT-PCR alebo antigénového testu uchádzača a zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní alebo platná výnimka z testovania (k nahliadnutiu)
       • Čestné vyhlásenie (pdpísané odovzdať pred začiatkom skúšky) 
      • Uchádzač na na PS dostane kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky.
      • V jednej  skupine bude 5 uchádzačov + 1 dozor.
      • Prijímaciu skúšku konajú uchádzači z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
      • Skúška bude mať písomnú formu a na každý predmet je určený časový limit 60 minút, prestávka 20 minút. 
      • Uchádzači do 1.ročníka osemročného vzdelávacieho programu môžu používať len písacie a rysovacie potreby (pravítka, kružidlo), nepovoľujú sa používať kalkulačky.
      • Uchádzači do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu môžu používať písacie potreby, rysovacie potreby (pravítka, kružidlo) a kalkulačku.
      • Škola  zabezpečí organizáciu pohybu osôb pri svojich vonkajších a vo svojich vnútorných priestoroch tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
      • Pri vstupe do budovy bude uchádzačom meraná teplota. Všetky osoby pri vstupe do budovy vykonajú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom .V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) uchádzač nebude nepripustený na výkon skúšky.
      • Uchádzač nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.
      • K dispozícii budú v celej budove dezinfekčné prostriedky.
      • V miestnostiach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

      Povinnosti zákonného zástupcu :  

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení uchádzača do školy  (nosenie rúšok).
      • Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu nástupu na skúšku, ktorý je uvedený v pozvánke.
      • V prípade, že u uchádzača je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola uchádzačovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
      • V prípade, že sa uchádzač pre osobitné závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením (nie starším ako 3 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8. 00 hodiny. 

      Zverejnenie výsledkov

      • Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené  do 20. mája 2021 na vchodových dverách, webovej stránke školy www.gymrk.sk a prostredníctvom stránky Edupage.
      • Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení prideleným číselným kódom. 
      • Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu   o neprijatí na štúdium riaditeľovi školy do 5 dní od doručenia rozhodnutia.
      • Zákonný zástupca uchádzača do 25. mája 2021 doručí škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (skola@gymrk.sk), poštou, Edupage, alebo osobne na sekretariát školy. Rozhodujúci je dátum doručenia.
      • Ak  uchádzač v určenom termíne nedoručí potvrdenie o nastúpení, rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote do piatich dní.

      PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy

       

      Prílohy: